Regulamin sklepu internetowego

 

Właścicielem i prowadzącym sklep pod adresem elektronicznym http://sklep.fitostar.pl zwanym dalej Sklep, jest firma FITOSTAR Sp z o.o. prowadząca działalność gospodarczą i wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Gdańsk, Wydział Polityki Gospodarczej pod numerem 0000129986; Siedziba firmy: ul. Stolemów 44, 81-574 Gdynia; NIP: 5860215-10-82

 


 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internetowej i zamieszcza swoją ofertę na stronie internetowej sklep.fitostar.pl.
  2. Kupującym w Sklepie internetowym mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej (dalej Klienci).
  3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są poprzez stronę internetową - 24 godziny na dobę  i 7 dni w tygodniu. Potwierdzenie przez Sklep warunków i terminu realizacji zamówienia następuje w dni robocze w godzinach od 8 do 16. Zamówienie powinno zawierać oświadczenie o treści „zapoznałem się  pod adresem elektronicznym http://sklep.fitostar.pl z treścią regulaminu sklepu internetowego”
  4. Do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 1.6, dochodzi w momencie potwierdzenia o jakim mowa w punkcie 1.3.
  5. Przy towarze w sklepie znajduje się informacja o jego dostępności. .
  6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie..
  7. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura VAT w chwili, gdy  zamówiony towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.
  8. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości lub w części do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem sklepu.
 2. Formy płatności i ceny towarów
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
   1. płatność przelewem bankowym na konto sklepu, nr rachunku: 72105017641000002351306986,  prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.,
   2. gotówką w momencie dostawy przez firmę kurierską lub transportem Sklepu.
  2. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  3. Cena podana przy  towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży.
 3. Forma przesyłki, koszty przesyłki i czas realizacji zamówienia
  1. Przesyłki są wysyłane za pośrednictwem :
   • własnych środków transportu Sklepu ,
   • wybraną przez Sklep firmę spedycyjną.
  2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu wysyłki na przesyłkę kurierską, o czym klient będzie poinformowany w momencie składania zamówienia.
  3. Koszt przesyłki - na terenie Polski wynosi:
   • przesyłka polecona do 500g - 5 PLN
   • paczka pocztowa do 1 kg - 11 PLN
   • paczka pocztowa od 1 do 2 kg - 13 PLN
   • przesyłka polecona priorytetowa do 500g - 6 PLN
   • paczka pocztowa priorytetowa do 1 kg - 13 PLN
   • paczka pocztowa priorytetowa od 1 do 2 kg - 15 PLN
  4. Towar dostępny będzie wysyłany najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od dnia wpływu środków na konto Sklepu, gdy została wybrana opcja płatności przelewem na konto Sklepu. Sklep będzie realizował wszelkie dostawy w możliwie najdogodniejszym dla Klienta terminie po wcześniejszym z nim uzgodnieniu .
  5. Towar na zamówienie będzie wysłany w ciągu trzech dni roboczych od wykonania zamówionego towaru, pod warunkiem otrzymania płatności na konto Sklepu
  6. Jeżeli w dostawie znajdzie się towar o różnych terminach realizacji zamówienia, to przesyłka zostanie wysłana po skompletowaniu całości lub niekompletna po ustaleniu tego z Klientem.
  7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez spedytorów i kurierów.
 4. Reklamacja i zwrot towarów
  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
   • niezgodności z ofertą,
   • wad fabrycznych,
   • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
   • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
   1. Klient powinien odesłać towar dostarczony przez spedytora lub kuriera na adres Sklepu : FITOSTAR, ul. Klonowa 1, 80-264 Gdańsk.
   2. Towar dostarczony transportem Sklepu zostanie odebrany po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  2. Reklamacje od konsumentów rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
  3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
  4. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwróci natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  5. Klientowi przysługuje prawo zwrotu na własny koszt zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jeżeli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania,  lub w żaden inny sposób wykorzystany. Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona natychmiast po otrzymaniu przesyłki. W przypadku towarów zwracanych koszty ich odesłania ponosi Klient.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 5. Dane osobowe
  1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
  3. Podczas składania zamówienia Klient ma obowiązek podać prawdziwe dane w tym  osobowe. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania przez Klienta nieprawidłowych danych.. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.