Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do zabezpieczania i ochrony prywatności osób korzystających z internetu, a nasza polityka ochrony danych osobowych została przygotowana wg międzynarodowych standardów i przepisów obowiązujących w Polsce.
Zbieramy dwa rodzaje informacji o odwiedzających nasze strony internetowe: dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, firma, adres, telefon, fax, adres e-mailowy), które Państwo podają nam dobrowolnie oraz dane zbiorowe (informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, strony, na które weszli, itp.). Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną, aby móc odpowiadać na Państwa komentarze czy prośby o informacje czy katalogi. Zawsze mogą Państwo kontrolować dane przekazywane firmie FITOSTAR Sp z o.o.
FITOSTAR Sp z o.o. nie będzie sprzedawać, wymieniać ani udostępniać Państwa danych osobowych żadnym podmiotom gospodarczym ani osobom fizycznym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie.
Podejmujemy wszelkie wysiłki, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem. Systemy bazodanowe oraz zabezpieczenia w nich zawarte są zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.
Korzystając z tej witryny internetowej, którejkolwiek z pozostałych witryn FITOSTAR Sp z o.o. wyrażają Państwo akceptację niniejszego Oświadczenia o Poufności oraz zobowiązują się Państwo do przestrzegania warunków przedstawionych na witrynie. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek z tych warunków, prosimy o nie odwiedzanie tej witryny oraz o nie przesyłanie żadnych danych osobowych.